Historie Srí Lanky

 

Srí Lanka byla nepřetržitě obydlena po více než 2 miliony let, přičemž původní obyvatelé pocházeli ze sběračů lovců z doby kamenné. Přistěhovalectví přišlo ze severní Indie kolem 5. století př. n. l. a tvořilo základ moderní sinhálské populace. Tamilové z jihu Indie dorazili přibližně o dvě století později a usadili se v Jaffně. Na rozdíl od převážně budhistických Sinhálců je většina Tamilů hinduistická nebo křesťanská a tvoří menšinu v srílanské populaci. Srí Lanka je ostrovní stát v jihovýchodní Asii v blízkosti  poloostrova přední Indie na ostrově Cejlon, který byl také do roku 1972 oficiální název státu. Srí Lanka má záznamy o lidském osídlení po více než dvě tisíciletí a její civilizace byla do značné míry utvářena civilizací indického subkontinentu. Dvě hlavní etnické skupiny ostrova, Sinhálci a Tamilové, a jeho dvě dominantní náboženství, budhismus a hinduismus se na ostrov dostaly z Indie a indický vliv prostupoval tak rozmanitými obory, jako je umění, architektura, literatura, hudba, medicína a astronomie. Srí Lanka si nicméně během věků vytvořila jedinečnou identitu.  Kulturní rysy přivezené z Indie nutně prošly růstem a změnami.

 

 

Cestovní kancelář
Palma Travel Touroperator a.s.
IČO: 24830968, DIČ: CZ24830968

+420 774 550 941
info@palma-travel.cz

Všechny kontakty

Menu